Bio

Profilová fotografiaPôsobím ako odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Niekoľko rokov som bol webmanažérom Slovenského  skautingu, neskôr marketérom vo WebSupporte. V počiatkoch akademickej dráhy som sa orientoval hlavne na použiteľnosť web stránok a informačnú architektúru. neskôr ma zaujali sociálne médiá a digitálny marketing. Niekoľko rokov som skúmal aktivitu slovenských firiem na Twitteri. Odbornú verejnosť zaujali moje Mapy slovenských firiem na Twitteri (2009, 2011) a monografia Marketing na Twitteri (2010). V poslednom období sa pohybujem na pomedzí oboch uvedených oblastí: adaptácii obsahu pre digitálne médiá a jeho doručeniu medzi ľudí. Som aktívny v projekte Online klub, v ktorom spolu so špičkami slovenského digitálneho marketingu hľadáme spôsob ako efektívne vzdelávať marketérov pre vek digitálnych médií. Výber mojich štúdií nájdete na Scribd.