Babylonský rozhovor (Pocta Umbertovi Ecovi)

Len niekoľko týždňov po dovŕšení 84 rokov odišiel Umberto Eco, významný semiotik, estetik a neúnavný tréner intelektuálov. Namiesto nekrológu, mu chcem vzdať hold textom, z obdobia, keď písal stĺpčeky pre jeden taliansky literárny magazín. Je to jeden z najvtipnejších textov aké som kedy čítal. Babylónsky rozhovor.

Niekde medzi riekami Tigris a Eufrat, v tieni visutých záhrad, pred mnohými tisíckami rokov.

Uruk:  Páči sa ti tento typ klinového písma? Môj servopisársky systém mi umožnil v priebehu desiatich hodín poskladať celý začiatok Chammurabiho zákonníka.

Nimród:  Ako sa ten systém volá? Apple Nominator z Eden Valley?

Uruk:  Zbláznil si sa? Ten od teba nekúpia ani na Tyrskom trhu otrokov. Nie, toto je egyptský servopisár Toth 3Megis-Dos. Má malý odber, iba hrsť ryže denne, a píše aj v hiero­glyfoch.

Nimród:  Zbytočne mu zaťažuješ pamäť.

Uruk:  Pri kopírovaní aj formátuje. Nepotrebuješ už servoformátovača, ktorý zbiera hlinu, vymodeluje z nej tabuľku, dá ju vysušiť na slnko, a ďalšieho, ktorý potom píše. Tento modelu­je, suší v peci a priamo nanáša písmo.

Nimród:  Používa však tabuľky veľké 5,25 egyptských lakťov a váži dobrých šesťdesiat kíl. Prečo si nekúpiš prenosnú ver­ziu?

Uruk:  Čo? Jeden z tých chaldejských zameriavačov na báze tekutých kryštálov? Fantastický prístroj!

Nimród:  Nehovorím o tom. Mám na mysli trpasličieho servopisára. Je to africký Pygmejec, ktorého prispôsobili v Sidóne. Poznáš predsa Feničanov. Odkopírujú všetko od Egyp­ťanov a potom to zminiaturizujú. Pozri: laptop:  píše tak, že ti sedí priamo na kolenách.

Uruk:  Aký je škaredý. Dokonca má aj hrb.

Nimród:  To nie je náhoda. Vložili mu do chrbta dosku s rých­lym backupom. Stačí šibnúť bičom a píše priamo v abecede. Pozri, z grafického programu sa prepne na textový. Pomocou 21 písmen vyjadríš všetko. Chammurabiho zákonník skompaktuješ do niekoľkých 3,5-lakťových tabuliek.

Uruk:  A potom si musíš kúpiť servoprekladateľa.

Nimród:  Vôbec nie. Trpaslík má vbudovaného prekladateľa. Stačí ďalšie šibnutie a prepíše ti to do klinového písma.

Uruk:  Robí aj grafiku?

Nimród:  Pravdaže. Nevidíš, že je farebný? Čo myslíš, kto m; urobil všetky plány Babylonskej veže?

Uruk:  A veríš tomuto prístroju? Čo keď ti raz všetko spadne

Nimród:  Kdeže! Má v pamäti Pytagora aj Memphis Lotus. Udáš mu šírku a dĺžku, potom šibneš bičom a on ti vypracuje trojrozmerný zikkurat. Egypťania potrebovali na stavbu py­ramíd Mojžišov systém a desať prikázaní, čo si vyžadovalo súčinnosť desiatich tisícov servostavbárov. A tí neboli vôbec friendly. Všetko zastaraný hardware, ktorý museli hodiť do Červeného mora, až v ňom stúpla hladina.

Uruk:  A výpočty?

Nimród:  Systém sa vyjadruje aj jazykom Zverokruhu. Ihneď ti ukáže tvoj horoskop a What You See Is What You Get.

Uruk:  Nestojí veľa?

Nimród:  Pozri, ak si ho kúpiš tu, nebude ti stačiť celoročná úroda. Ak ho však zoženieš na bybloských trhoch, dostaneš ho za vrece osiva. Jasné, že ho musíš dobre živiť, lebo:  ako sa hovorí:  Garbage In – Garbage out.

Uruk:  Ale ja som ešte stále spokojný so svojím Egypťanom. Ak je tvoj Pygmejec kompatibilný s mojím 3Megis-Dosom, nemohol by ho naučiť aspoň Zverokruh?

Nimród:  Bolo by to protizákonné, lebo kto si ho kúpi, musí prisahať, že ho bude používať výhradne na osobné účely… Koniec koncov to však robia všetci… Dobre teda, skontaktu­jeme ich. Dôležité je, aby ten tvoj neobsahoval vírus.

Uruk:  Je zdravý ako ryba. Jediná vec, čo mi naháňa strach, je to, že zakaždým vyvíjajú nové jazyky, čo môže napokon viesť k zmätkom v jednotlivých programoch.

Nimród:  Upokoj sa! To sa nemôže nikdy stať tu, v Babylone!

Eco, U. (2003). Babylonský rozhovor: malý zápisník. Bratislava: Kalligram.

Ilustračné foto: Wikimedia

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *