Slovenské médiá na Twitteri stále zelenáčmi. Česť výnimkám.

Prax ukazuje, že mikroblogovacia služba Twitter, jedna z hlavných služieb súhrnne označovaných ako sociálne médiá, nemusí mať iba osobné využitie. Zahraničné médiá ju s úspechom využívajú už od roku 2007. S cca dvojročným oneskorením sa Twitter postupne etabluje aj na Slovensku. Cieľom nášho výskumu bolo zmonitorovať využívanie v mediálnej praxi na Slovensku.

Podľa našich očakávaní výskum už na začiatku dokázal, že slovenská mediálna brandža Twitter veľmi nevyužíva. V analyzovanej skupine figurovalo iba 70 subjektov, vrátane novinárov , e-zinov a študentských médií. Regulárnych mediálnych účtov je maximálne polovica.

Z výskumu vyplynulo, že subjekty mediálnej brandže sa zatiaľ stále iba učia ako Twitter používať. Vďaka relatívne dlhej histórii personalizácie webov a webových služieb subjekty veľmi rýchlo pochopili, že k profesionálnemu prístupu patrí aj vyplnený profil. Väčšina z nich má však stále problém s formou, obsahom i celkovým pozitívnym postojom k Twitteru.

Po formálnej stránke vidíme najväčší problém v spoliehaní sa na RSS. Vďaka tomu síce subjekty dokážu zásobovať svojich prívržencov množstvom príspevkov, no za cenu absencie akéhokoľvek osobného vkladu. O ten v prostredí sociálnych médií ide predovšetkým. Dokonca aj kópia správy publikovanej cez Facebook, ktorá veľmi jasne hovorí o tom, ktorej sociálnej službe dáva subjekt prednosť, je lepšia než neosobný výpis článkov z webu. Riziko využívania RSS spočíva aj v jeho spammerskom potenciáli. Najrizikovejšou skupinou sú veľké spravodajské servery, ktoré denne publikujú veľké množstvá nových správ – cez RSS automaticky aj na Twitter. S využívaním RSS súvisí aj výrazná prevaha upútaviek na vlastné články. Je pochopiteľné, že v mediálnej brandži bude tento typ tweetov dominovať, no rozhodne to neznamená, že by médiá mali zo svojho tweeter-účtu urobiť klon RSS kanálu. V takom prípade ich prítomnosť na Twitteri stráca zmysel.

Druhým veľkým problémom je celkový pozitívny postoj médií k Twitteru – protweeting. Ak sa aj médiá na Twitteri zaregistrujú, len malá časť z nich o tom dá svojim čitateľom (divákom, poslucháčom) vedieť. Keď pred niekoľkými rokmi TV Markíza spúšťala svoj spravodajský web TVnoviny.sk, upútavky i priame prepojenia sa objavovali aj vo vysielaní, dokonca naň odkazovali moderátori v hlavnej spravodajskej relácii. Obdobnú propagáciu vlastného webu sme mali možnosť vidieť aj v iných televíziách a iných programoch. Twitter-účty (a zrejme aj stránky na Facebooku) sú zatiaľ propagované len minimálne. Vo väčšine prípadov chýba na webe akákoľvek ikona, ktorá by umožňovala či už priamy preklik (a prípadnú konverziu), alebo aspoň budovanie povedomia o využívaní danej služby. Samozrejmosťou nie je ani funkcia na zdieľanie webových obsahov, o využívaní viacerých účtov ani nevraviac.

Všetko nasvedčuje tomu, že médiá svoj postoj k Twitteru (a zrejme aj k sociálnym médiám ako takým) zatiaľ iba formujú. Objavujú ich možnosti a učia sa ich využívať. Táto fáza môže trvať ešte niekoľko rokov. Dôležitú rolu zohrá početnosť komunity – dve tisícky užívateľov sú iným publikom než milión užívateľov. Samotný vysoký počet užívateľov však neznamená automatické zlepšenie. Dobre to ilustruje prípad Facebooku. S viac než miliónom slovenských užívateľov je v podstate v obdobnej situácii ako Twitter. Je teda evidentné, že početnosť komunity síce môže vytvoriť dobré podmienky, no aktívny postoj je (a bude) napokon tak či onak na médiách.

Podrobné výsledky výskumu si môžete prečítať v štúdii Slovenské médiá na Twitteri v roku 2010

Ďakujem svojim študentom Petrovi Kučerkovi (@peter_kucerka), Matejovi Pavlanskému (@MatejPavlansky) a Martinovi Pekarovičovi za pomoc pri zbere a vyhodnocovaní dáv.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *