Stvorenie (virtuálneho) sveta

1. Na začiatku všetkého bolo slovo a v slove boli dva bajty, a viac nebolo nič. 2. A oddelil Boh jednotku od nuly, a videl, že to bolo dobré.
3. Boh povedal: Buďte dáta. 4. Boh povedal: Nech sa uložia dáta na svoje miesto. A vymyslel diskety, harddisky a kompaktné disky. 5. A Boh povedal: Nech sú počítače, aby bolo kam vkladať diskety, harddisky a kompakty. Stvoril počítače a nazval ich hardwarom a oddelil softwar od hardwaru. 6 . Softwar ešte nebol , ale Boh rýchlo stvoril programy – veľké a malé a povedal im : Choďte a množte sa, naplňte celú pamäť. 7. Ale začalo Boha nudiť samého vytvárať programy a povedal si: Stvorím Programátora na svoj obraz a nech on vládne počítačom, programom a dátam. A stvoril Programátora a usadil ho v Počítačovom Centre, aby v ňom pracoval. Zaviedol Programátora k stromovej štruktúre a povedal: V každom adresári môžeš spúšťať programy, len z WINDOWS nič nespúšťaj, lebo zomrieš.

stvorenie-virtualneho-sveta

8. Boh povedal: Nie je dobré, keď je Programátor sám, stvorím toho, kto bude obdivovať Programátorskú prácu. Vzal Programátorovi kosť, v ktorej nebol mozog a stvoril To, čo bude obdivovať Programátora. A zaviedol To za Programátorom. To dostalo meno Užívateľ. A sedeli nahí pod nahým DOSom a nehanbili sa. 9. Ale Bill bol chytrejší, než všetky ostatné zvieratá, ktoré Boh stvoril. Bill povedal Užívateľovi: Určite povedal Boh, aby sme nespúšťali žiadne programy? A Užívateľ povedal: V každom adresári môžeme spúšťať programy, ale v adresári WINDOWS nie, lebo zomrieme. A povedal Bill Užívateľovi: Ako môžeš o niečom hovoriť, keď si to nevyskúšal! Ten deň, keď spustíte program z adresára WINDOWS, budete rovní Bohu, pretože jedným tlačítkom myši stvoríte to, čo budete chcieť. A uvidel Užívateľ, že ovocie WINDOWS boli pastvou pre oči a hodné závidenia, pretože akékoľvek vedomosti boli od tejto chvíle zbytočné. A nainštaloval WINDOWS na svojom počítači. A povedal Programátorovi, že je to dobré. A on si WINDOWS tiež nainštaloval.

10. A hneď šiel Programátor hľadať nové drivery. A Boh sa spýtal: Kam ideš? A on povedal: Idem hľadať nové drivery, pretože nie sú v DOSe. A na to Boh: A kto ti povedal, že potrebuješ drivery? Nespustil si náhodou programy z adresára WINDOWS? Programátor odpovedal: Užívateľ, ktorého si mi pridelil, si objednal programy pre Windows a preto som si aj ja nainštaloval Windows. A povedal Boh Užívateľovi: Prečo si to urobil? Užívateľ odpovedal: Bill ma naviedol.
11. A povedal Boh Billovi: Pretože si to urobil, budeš naveky prekliaty medzi všetkou čvargou, divokou zverou. A bude nepriateľstvo medzi tebou a Užívateľom, naveky ťa bude Užívateľ nenávidieť, a ty mu budeš predávať Windows.
12. A Užívateľovi povedal Boh: Windows ťa veľmi sklame a zničí tvoje rezervy systémových prostriedkov, budeš musieť používať zlé programy, a bez Programátora neurobiš ani bodku. 13. Programátorovi zase: Pretože si počúvol Užívateľa, prekliate nech sú tvoje počítače, vznikne v nich veľa chýb a vírov, v pote čela budeš stále opravovať svoje dielo. 14. Vyhnal ich z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslom. 15. General protection fault.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *