Havel bol autorita, ale smrť Kima zaujala viac

Smrť Václava Havla a Kim Čong Ila patrila medzi posledné horúce témy roku 2011. Keďže obaja boli politici svetového formátu, niekoľko minút od oznámenia smrti o tom vedel celý svet. Bol som veľmi zvedavý, ako svetové médiá tieto udalosti odprezentujú na Facebooku a Twitteri. Tu sú výsledky môjho výskumu. Pokračovať v čítaní

Mobilný web a žurnalistika

Využiteľnosť mobilu ako internetového rozhrania je zmena paradigmatická: človek sa postupne zžíva s myšlienkou, že dostupnosť informácii nie je limitovaná miestom, ako tomu bolo doposiaľ. Jedným z odvetví, ktorého sa mobilný web týka najvýraznejšie sú médiá, čo priamo vyplýva z ich funkcií.

Ako každé nové médium, aj mobilný web vyžaduje adaptáciu. Minimalizmus mobilného webu sa zákonite odráža aj v žurnalistike. Zobrazovaných informácií je menej, dôraz sa kladie na relevantnosť. Mobil sa tak stáva filtrom informácií. Okrem toho však prináša do žurnalistiky ďalšie zmeny. Najdôležitejšími sú zbúranie dlho vžitej predstavy o priestore nad prehybom, a poskytovanie ešte väčšej pridanej hodnoty (oproti klasickým mediálnym výstupom), než je možné na bežnom webe.

Stiahnuť celú štúdiu (22 strán, PDF, 1,4 MB)