Test rozhraní na tvorbu užívateľských obsahov

Medzi highlighty novej generácie WordPressu (3.0) patrili užívateľské obsahy (custom post types) a užívateľská taxonómia (custom taxonomy). Uvoľnenie beta-verzie a neskoršie i ostrej verzie však prinieslo vytriezvenie – ich implementácia vyžadovala pokročilú znalosť PHP. Našťastie sa prakticky okamžite po uvoľnení objavilo niekoľko plug-inov, ktoré fungujú ako grafické užívateľské rozhrania a skryté možnosti nového WordPressu posúvajú medzi bežných užívateľov. Pokračovať v čítaní