Typografia podľa Google

Služba má názov Google Font Directory a jej cieľom je rozšíriť možnosti webovej typografie pri zachovaní maximálnej možnej miery prístupnosti a použiteľnosti webu. Časť riešení webovej typografickej mizérie totiž fungovala na princípe nahrádzania textu obrázkom, čo nie je v súlade s požiadavkami na sémantiku a použiteľnosť webu. Taktiež nevyžaduje žiadne doplnkové pluginy typu Flash. Pokračovať v čítaní