Test rozhraní na tvorbu užívateľských obsahov

Medzi highlighty novej generácie WordPressu (3.0) patrili užívateľské obsahy (custom post types) a užívateľská taxonómia (custom taxonomy). Uvoľnenie beta-verzie a neskoršie i ostrej verzie však prinieslo vytriezvenie – ich implementácia vyžadovala pokročilú znalosť PHP. Našťastie sa prakticky okamžite po uvoľnení objavilo niekoľko plug-inov, ktoré fungujú ako grafické užívateľské rozhrania a skryté možnosti nového WordPressu posúvajú medzi bežných užívateľov.

Easy Post Type (www.wpeasyposttypes.com)

Motto pluginu je veľavravné – Hackuj menej, publikuj viac, čo sa mu aj do veľkej miery darí. Užívateľské prostredie pôsobí relatívne prehľadne, aj keď miestami je to na hrane. Vytvoriť nový typ obsahu nie je žiadna veda, no pri jeho nastavovaní sa človek občas stráca. Množstvo skupín nastavení sa zobrazuje cez niekoľko obrazoviek čo  je niekedy dosť otravné. V rámci nastavení plugin dovoľuje vytváranie hierarchických i nehierarchických taxonómií. Dodatočná zmena typu nie je možná, no viac zamrzí, že užívateľské taxonómie nie je možné priradiť preddefinovaným typom obsahu. Ojedinelou a veľmi užitočnou je možnosť tvorby užívateľských polí na doplnenie vstupného formuláru. Plugin má vlastný mikrosajt s ukážkami, videotutoriálmi a dokumentáciou. Celkový dojem z pluginu kazia nedotiahnuté detaily, no vo všeobecnosti ide o veľmi dobrý nástroj.

Hodnotenie: 85 %

 • prehľadné rozhranie
 • vlastný nástroj na import/export
 • videotutoriály
 • nástroj na úpravu admina – radenie článkov podľa užívateľských taxonómií
 • nejasná konfigurácia užívateľských formulárových polí typu select a checkbox
 • užívateľské taxonómie sa nedajú priradiť preddefinovaným typom obsahu

WP Post Type UI (http://urlund.com/plugins/wp-post-type-ui)

Na rozdiel od ostatných testovaných pluginov nevytvára WP Posty Type UI vlastnú skupinu v menu, ale je prístupný cez Nastavenia. Užívateľské rozhranie je veľmi jednoduché a prehľadné, užívateľ nemá kde zaváhať. Okrem užívateľských obsahov zvláda tento plugin aj vytváranie užívateľských taxonómií, ktoré sa však – podobne ako v predchádzajúcom prípade – dajú priraďovať iba užívateľským typom obsahu. Na preddefinované typy nemá užívateľ dosah. Negatívne pôsobí aj absencia úpravy názvov jednotlivých položiek (de facto lokalizáciu rozhrania). Hlavným benefitom tohto pluginu je jednoduchosť ovládania, no vo funkčnosti trochu zaostáva.

Hodnotenie: 65 %

 • prehľadné rozhranie
 • chýba možnosť modifikovať formulár užívateľských obsahov
 • nie je možné upravovať názvy položiek užívateľského rozhrania
 • užívateľské taxonómie sa nedajú priradiť preddefinovaným typom obsahu

Custom Content Types (www.ooeygui.net)

Zo všetkých testovaných pluginov považujem tento za najmenej vydarený. Na lokálnom serveri (XAMPP)  sa mi ho vôbec nepodarilo nainštalovať, musel som ho testovať online. Užívateľské rozhranie disponuje iba základnými poľami (názov typu obsahu + ekvivalent v plurále), takže akékoľvek nastavovanie neprichádza do úvahy. V praxi to znamená, že všetky novovytvorené typy obsahov budú mať tie isté vlastnosti ako klasické články. Po pravde, kladiem si otázku, načo takýto  plugin vôbec vznikol.

Hodnotenie: 40 %

 • Chýbajú akékoľvek nastavenia
 • Problém s inštaláciou na localhoste

Custom Post Types (http://webdevstudios.com/support/wordpress-plugins)

Ako väčšina testovaných pluginov, aj Custom Content Types dovoľuje okrem užívateľských obsahov vytvárať aj užívateľské taxonómie. Podobne v oboch prípadoch má užívateľ k dispozícii aj pokročilé nastavenia, kde je možné podrobne definovať ich vlastnosti. Veľmi pozitívne hodnotím fakt, že tentoraz môže užívateľ priradiť taxonómie aj preddefinovaným obsahom (článkom). Škoda, že autori nemysleli na modifikovanie užívateľských obsahov pomocou užívateľských formulárových polí, no aj bez toho je Custom Content Types veľmi mocný nástroj. K dokonalosti mu chýba aj lepšie rozhranie. To, ktoré má je navrhnuté veľmi neprehľadne a chaoticky. Základný problém je, že formulárové polia na tvorbu typov obsahov i taxonómií sú totiž súčasťou jedného veľkého formuláru. V praxi tak vypĺňate vždy iba s polovicou dokumentu, tú druhú sa snažíte ignorovať, čo môže spôsobovať zmätky a zbytočne zdržiavať pri práci. Čo sa týka funkčnosti, patrí tento plugin k najlepším, čo sa týka užívateľského rozhrania –  naopak – k najhorším.

Hodnotenie: 85 %

 • Videotutoriál priamo vo WP admine
 • Užívateľské taxonómie prístupné aj pre články
 • neprehľadné užívateľské rozhranie
 • chýba možnosť modifikovať formulár užívateľských obsahov

GD Custom Posts And Taxonomies (www.dev4press.com/gd-taxonomies-tools)

Posledný testovaný plugin patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá v tejto oblasti nájsť. Zvláda tvorbu i pokročilú konfiguráciu užívateľských obsahov i taxonómií. Jeho rozhranie pôsobí na prvý pohľad zložito, resp. profesionálne a trochu mi pripomína phpMyAdmin. Autori však mysleli aj na to, že laik môže mať s vyplnením všetkých položiek problém a do rozhrania zakomponovali tlačidlo Auto Fill Rest. To celý proces výrazne zjednodušuje. Plugin existuje platenej a neplatenej verzii. Platená verzia zahŕňa hlavne podporu vo forme videotutoriálov, diskusného fóra, prístupu k SVN apod. Autori považujú za najdôležitejší rozdiel doplnok WYSIWYG editoru, ktorý dovoľuje z akéhokoľvek slova vytvoriť taxonómiu a dokáže ho v celom texte doplniť o odklik na danú taxonómiu. Osobne ma trochu sklamala absenciou funkcie na úpravu formulárov užívateľských obsahov, no inak tomuto pluginu mu niet čo vytknúť.

Hodnotenie: 90 %

 • Užívateľské taxonómie prístupné aj pre články
 • Široké možnosti nastavovania parametrov
 • Tlačidlo Auto Fill Rest
 • Dostatočne výkonný aj vo verzii Lite
 • chýba možnosť modifikovať formulár užívateľských obsahov

Zhrnutie

Easy Post TypeWP Post Type UICustom Content TypesCustom Post Type UIGD Custom Posts And Taxonomies Tools
užívateľské obsahy
tvorbaxxxxx
pokročilé nastaveniaxxxx
nové form. poliax
úprava názvov položiekxxx
Užívateľské taxonómie
tvorbaxxxx
prístupnosť pre všetky typy obsahovxx
úprava názvov položiekxxx

Priznám sa, že aj pomto teste mám dilemu, ktorý nástroj používať. Veľmi sa mi páči GD Custom Posts And Taxonomies, no chýba mi možnosť dopĺňať formuláre užívateľských obsahov o nové polia. Easy Type Post to síce dokáže, no nemá dotiahnuté niektoré detaily (napr. funkčnosť poľa typu checkbox). Zrejme to však bude jeden z nich. Uvidíme.


1 komentár pri “Test rozhraní na tvorbu užívateľských obsahov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *